Stichting Kampwerk Krimpen, SKK, organiseert iedere zomer leuke en uitdagende kampen voor de jeugd uit de omgeving van Krimpen aan den IJssel. De kampen zijn ingedeeld naar leeftijd, zo heeft SKK een:

Oorsprong

Stichting Kampwerk Krimpen is een Christelijke organisatie die opgericht is vanuit vier Krimpense protestante kerken: Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk.

SKK is een vrijwilligers organisatie. Veel van onze stafleden zijn in hun jeugd zelf als deelnemer met een SKK kamp meegeweest. Zij kennen het kamp door en door en weten wat voor plezier kinderen aan kamp beleven! De meeste stafleden zijn mensen die in Krimpen wonen en betrokken zijn bij één van de vier deelnemende Krimpense kerken. Echter, goede mensen willen we niet kwijt. Als mensen door studie of anderszins Krimpen verlaten, dan behouden we ze toch graag als staflid.

SKK begint in 1991 met een kinderkamp, maar enthousiasme onder de deelnemers was zo groot, dat al na enkele jaren werd besloten ook een kamp voor tieners te organiseren, Tienerkamp was een feit. Begin jaren negentig werden ook verschillende tienerweekends gehouden. Door de samenwerking met Stichting Kampwerk Terbregge konden ook de oudere deelnemers nog enkele jaren mee op kamp. Met het jongerenkamp kun je mee tot en met je zeventiende jaar.

SKK werkt samen met Stichting Kampwerk Terbregge, een soortgelijke organisatie uit Rotterdam-Hillegersberg. Gezamenlijk wordt het jongerenkamp georganiseerd, het kamp van 15 tot en met 17-jarigen. Onder de samenwerking vallen verder het materiaalgebruik, gelijke accommodaties en gecombineerd personen- en bagagevervoer.Links:
Twitter:
Hoe werkt twitter?

Welcome , today is Monday, 24/10/2016